Zastupitelstvo


Jmeno: Ing. Jaroslav Pácalt
Funkce: starosta
Telefon: +420 491 491 115
Email: obec.mezileci@tiscali.cz


Jmeno: Vladislav Mertlík
Funkce: zastupitel
Telefon: +420 491 491 115
Email: obec.mezileci@tiscali.cz


Jmeno: Ing. Marie Hanušová
Funkce: zastupitel
Telefon: +420 491 491 115
Email: obec.mezileci@tiscali.cz


Jmeno: Vladimír Tylš
Funkce: zastupitel
Telefon: +420 491 491 115
Email: obec.mezileci@tiscali.cz


Jmeno: Josef Chmelík
Funkce: mistostarosta
Telefon: +420 491 491 115
Email: obec.mezileci@tiscali.cz


Jmeno: Vratislav Hofman
Funkce: zastupitel
Telefon: +420 491 491 115
Email: obec.mezileci@tiscali.cz


Jmeno: Blanka Pavlová
Funkce: zastupitel
Telefon: +420 491 491 115
Email: obec.mezileci@tiscali.czFIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

DLNK s.r.o. - 2014