Aktuality


Dokončení obnovy katastrálního operátu

Vloženo: 2.11.2011

Dne 21. 11. 2011 bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu v k.ú. Mezilečí a k.ú. Posadov. Podrobnosti naleznete na Úřední desce obce Mezilečí a na webových stránkách obce v sekci Úřední deska.


Putující kontejner

Vloženo: 9.9.2011

Dne 14. 9. 2011 bude přistaven u Obecního úřadu v Mezilečí putující kontejner na elektroodpad.


Povinné očkování psů

Vloženo: 9.9.2011

Povinné očkování psů proti vzteklině: POSADOV - dne 14.9.2011 od 16.25 - 16.40 hod. na křižovatce. MEZILEČÍ - dne 22.9.2011 od 15.45 - 16.05 hod. u porodny. S sebou očkovací průkaz psa a 100,-- Kč.


Upozornění pro občany

Vloženo: 17.8.2011

Ve dnech 29. a 30. srpna 2011 navštíví naši obec kominík ze Rtyně v Podkrkonoší pan Pithart. Kontrola a čištění komínů je ze zákona povinná.


Upozornění pro občany

Vloženo: 4.5.2011

Dne 5. 5. 2011 v době od 8 h do 13 h bude přerušena dodávka pitné vody z důvodu pravidelného čistění vodojemu.


Předchozí [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] Další


FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

DLNK s.r.o. - 2014