Aktuality


Povodňové konto

Vloženo: 12.6.2013

Královéhradecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku v souvislosti s ničivými povodněmi. Na konto mohou přispívat města, obce, soukromé firmy či kdokoli z obyvatel. Číslo speciálního konta 107-5068790267/0100


Pronájem víceúčelového hřiště

Vloženo: 7.6.2013

Obec nabízí možnost pronájmu víceúčelového hřiště s umělým povrchem. 1 hod...........70 Kč. Správce hřiště paní Mertlíková - č.t. 774674829


Oznámení firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Vloženo: 20.3.2013

Vodovody a kanalizace upozorňují, že se v Broumově vyskytly případy, kdy se cizí osoby vydávají za pracovníky nebo spolupracovníky společnosti VAK Náchod, a dožadují se vstupu do domu za účelem výměny vodoměru. VAK Náchod sděluje, že výměnu vodoměru mohou provádět pouze pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, kteří se dostaví ve vozidle označeném jménem firmy a prokáží se služebním průkazem. Dalším případem je nabídka na čištění kanalizačních přípojek od pražské firmy S.M.Kanalizace, s.r.o., která údajně pracuje pro VAK Náchod. VAK Náchod sděluje, že s firmou S.M.Kanalizace, s.r.o. nemá žádný smluvní vztah a tato firma pro VAK Náchod nepracuje. Není vyloučeno, že se podobné pokusy o podvodné zakázky mohou vyskytnout i v jiných místech. S případnými dotazy je možné se obrátit na vodárenský dispečink v Náchodě, tel. 491 419 222.


Poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2013

Vloženo: 15.2.2013

Výběr poplatků na Obecním úřadě v Mezilečí ve středu 20.2. a 27.2.2013 od 17:00 - 18:00 hod. Poplatek ze psa ........... 50,- Kč Měsíční svoz odpadu ....... 850,- Kč 2-měsíční svoz odpadu ..... 500,- Kč svozový pytel ............. 80,- Kč


Výběr daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2012

Vloženo: 6.2.2013

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště Náchod sděluje, že z důvodu plynulého výběru daňových přiznání k dani z příjmů budou v období od 25.3.2013 - 2.4.2013 rozšířené úřední hodiny, a to v pracovních dnech od 8:00 - 18:00 hod. a v sobotu 30.3.2013 od 8:00 - 12:00 hod.


Předchozí [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] Další


FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

DLNK s.r.o. - 2014