Aktuality


Upozornění občanům

Vloženo: 2.9.2015

Vzhledem k tomu, že se v letních měsících rozmohlo pálení domovního odpadu, upozorňujeme občany, aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o odpadech. Žádáme občany, aby směsný komunální odpad odkládali do svých svozových nádob a PLASTY shromažďovali do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny u kiosku na ppč. 177/5.


Loučení s prázdninami

Vloženo: 26.8.2015

Obecní úřad v Mezilečí pořádá Loučení s prázdninami v sobotu 29. 8. 2015 v 15:00 hod u požární nádrže v Mezilečí. Srdečně zveme děti i rodiče na zábavné odpoledne se soutěžemi, opékáním a diskotékou. Občerstvení po celou dobu zajištěno v kiosku.


Částečná uzavírka v Libňatově

Vloženo: 3.7.2015

Od 7. 7. 2015 do 13. 9. 2015 dojde z důvodu rekonstrukce opěrné zdi v obci Libňatov k částečné uzavírce komunikace s kyvadlovým provozem. Pro vozidla nad 6 t platí objízdná trasa přes obec Hajnice


Oznámení o přerušení dodávky vody

Vloženo: 17.6.2015

Firma Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. oznamuje přerušení dodávky vody dne 19. 6. 2015 v době od 7:45 do 10:00 hod. v části obce Mezilečí.


Zasedání zastupitelstva obce

Vloženo: 10.6.2015

Dne 17. 6. 2015 se koná zasedání zastupitelstva obce. Program je zveřejněn na úřední desce.


Předchozí [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] Další


FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

DLNK s.r.o. - 2014