OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb

pro volby prezidenta České republiky

konané ve dnech 12. 1. a 13. 1. 2018

(v případě druhého kola voleb konané ve dnech 26. 1. a 27. 1. 2018)

Starosta obce Mezilečí podle § 14 odst. 1 písm. a/ zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky, dále jen „zákon“), a vyhlášky č. 294/2012 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky (dále jen „vyhláška“)

oznamuje

l. Volby prezidenta republiky se uskuteční:

dne 12. 1. 2018 od 14.00 hod do 22.00 hodin

dne 13. 1. 2018 od 08.00 hod do 14.00 hodin

v případě druhého kola voleb:

dne 26. 1. 2018 od 14.00 hod do 22.00 hodin

dne 27.1. 2018 od 08.00 hod do 14.00 hodin

2. Místo konání voleb prezidenta republiky:

okrsek - sídlo

Zasedací místnost obecního úřadu, Mezilečí 77, 552 05 Hořičky

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb prezidenta republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb prezidenta republiky volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání druhého kola voleb prezidenta republiky dostane volič hlasovací lístky pouze ve volební místnosti (ve dnech voleb 26.1.2018 a 27.1.2018).

V Mezilečí 28. 12. 2017 Ing. Jaroslav Pácalt

starosta obce