Obec Mezilečí

IČO: 00654019

Adresa: Mezilečí, 552 05 Hořičky

DODATEK Č. 7

k obecně závazné vyhlášce č. 3/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezilečí,

kterým se stanoví cena za svoz odpadu

měsíční svoz Kč 900,--

2 - měsíční svoz Kč 600,--

svozový pytel Kč 80,--

V Mezilečí 2. 1. 2018 Ing. Jaroslav Pácalt

starosta obce